Czy udział w kursach i szkoleniach może obniżyć podatek

Wydatki firm związane z edukacją, po spełnieniu pewnych warunków, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus nie pozwala jednak na rozliczanie wydatków, nawet na edukację, jeżeli ich zakres ma charakter osobisty. Trzeba więc udowodnić, że udział w kursie pomoże w prowadzeniu firmy. Znane są przypadki, że fiskus odmówił uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków na studia doktoranckie prawnikowi, którego zdaniem stopień naukowy dodatkowo zwiększa również zaufanie klientów oraz obecnych potencjalnych kontrahentów. Przedsiębiorca argumentował, że uzyskanie tytułu pozwoli na zwiększenie ilości i zakresu świadczonych usług, a także na większą stabilizację zawodową na rynku usług prawniczych. Organu podatkowego takie argumenty jednak nie przekonały. Fiskus uznał, że wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora prawa mają charakter osobisty i kosztem być nie mogą.

Podobny problem dotyczył lekarki, która chciała zaliczyć w ciężar kosztów. Nauka miała jej pomóc w świadczeniu usług medycznych dla cudzoziemców. Fiskus uznał jednak, że tego rodzaju wydatki nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu. Zdaniem fiskusa, także mają charakter osobisty. Organy podatkowe dość często wyrzucały również z kosztów wydatki na studia, które nie miały związku z działalnością podatnika.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.