Czy kapitał zapasowy można przeznaczyć na dywidendę?

Zbliża się okres zwyczajnych zgromadzeń wspólników i pojawia się sporo pytań dotyczących wypłaty dywidendy. Nierzadko zdarza się tak, iż przez wiele lat zysk spółki był przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. Po kilku latach, kiedy spółka jest już stabilna finansowa wspólnicy zastanawiają się czy mogą na wypłatę przeznaczyć środki zgromadzone w kapitale zapasowym. Jak najbardziej, poza zyskiem za ostatni rok obrotowy, uchwałą zgromadzenia wspólników można również przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym. Warunkiem jednak jest, aby to była wyłącznie ta część kapitału zapasowego, która została utworzona z zysku spółki. Jeśli więc część kapitału zapasowego pochodzi z agio to nie ma możliwości, aby je przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Przepisy KSH nie przewidują okresu po jakim nie jest możliwe przeznaczenie kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. Warunkiem wypłaty jest podjęcie stosownej uchwały. Niemniej jednak wspólnicy spółki z o.o. powinni przeanalizować czy zapisy umowy spółki nie zawierają zapisów ograniczających to prawo.

Wypłata dywidendy zarówno z zysku powstałego w danym roku obrotowym, jak i z kapitału zapasowego powodują powstanie po stronie udziałowca przychodu do opodatkowania. Przychód ten jest zaliczany do źródła kapitały pieniężne i opodatkowany. Dywidenda opodatkowana jest 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na spółce wypłacającej dywidendę.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.