Czekamy na zmiany, czyli co nam obiecali po wygranej…

Wybory parlamentarne w 2023 roku już za nami. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica zdobyły razem 248 posłów, co daje im większość w Sejmie. Oznacza to, że będą mogły sformować rząd i wprowadzić zmiany, które obiecywały wyborcom w swoim programie wyborczym. Jakie zmiany zostały obiecane przedsiębiorcom? Czy wzrost kwoty wolnej od podatku jest już pewny? Czy składka zdrowotna będzie stała i niezależna od dochodu? Poniżej przegląd obiecanych zmian. 

Partie opozycyjne obiecały w swoim programie wyborczym szereg zmian, które miałyby poprawić sytuację finansową Polaków, w tym przedsiębiorców. Do najważniejszych propozycji można zaliczyć: 

– podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych; 

– zwolnienie z podatku dochodowego od emerytur do 5 tysięcy złotych – oznaczałoby to, że osoby otrzymujące emeryturę do 5 tysięcy złotych brutto nie musiałyby płacić podatku dochodowego;

– zwolnienie z podatku PIT dochodów osób zarabiających do 6 tysięcy złotych – oznaczałoby to, że osoby zarabiające do 6 tysięcy złotych brutto nie musiałyby płacić podatku dochodowego;

– zmniejszenie podatku VAT w całej branży beauty z 23 do 8 procent – oznaczałoby to, że usługi świadczone przez salony fryzjerskie, kosmetyczne, SPA i inne firmy z branży beauty byłyby opodatkowane niższym podatkiem VAT;

– zniesienie zakazu handlu w niedzielę – pozwoliłoby firmom handlowym na otwarcie w niedzielę;

– ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców do 6 dni w roku – zmniejszyłoby obciążenia biurokratyczne dla małych firm;

– powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej – pozwoliłby przedsiębiorcom na wybór korzystniejszej formy rozliczania składki zdrowotnej;

– wprowadzenie urlopu dla przedsiębiorców – pozwoliłoby przedsiębiorcom na wzięcie urlopu bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;

– zapłata podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu środków – pozwoliłaby przedsiębiorcom na rozliczanie podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury;

rodzinny PIT – im większa rodzina, tym niższy podatek.

Zmiany nie mają dotyczyć tylko przedsiębiorców, lecz także pracowników, np. pracownikom będzie przysługiwać prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu, więcej urlopu oraz mniejsza norma tygodniowa czasu pracy (zmniejszona  z 40 na 35 godzin.).

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.