Coraz więcej informacji dla komornika przez e-US

Komornicy już mogą korzystać z wielu danych, które posiadają urzędy skarbowe, dzięki udostępnieniu im w e-US  kont. Dzięki temu nie muszą już oni wysyłać do urzędów skarbowych za pomocą ePUAP informacji o zajętych wierzytelnościach. Robią to w systemie, korzystając z API e-US.

Teraz trwają prace nad rozszerzeniem tych uprawnień. Za pomocą swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym komornik sądowy będzie mógł poprosić skarbówkę o dodatkowe dane podatnika, w tym m.in. aktualny numer telefonu, adres e-mail oraz informacje z JPK_VAT dotyczące sprzedaży i nabyć.

Od grudnia ub.r. Ministerstwo Finansów sukcesywnie udostępnia kolejne usługi. Obecnie komornik może za pomocą swojego konta w e-US otrzymać już informacje o podatniku dotyczące m.in. jego: numerów NIP i PESEL, przychodów, dochodów, aktualnych rachunków bankowych, adresu zamieszkania lub siedziby.

Teraz MF chce rozszerzyć zakres danych podatnika, o które komornik będzie występował w ten sposób, o:

-numer identyfikacyjny REGON,

-imiona rodziców,

-datę urodzenia,

-datę zgonu, datę likwidacji podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

-aktualny numer telefonu,

-aktualny adres e-mail,

-informacje z ostatniej miesięcznej części ewidencyjnej JPK_VAT dotyczących sprzedaży i nabyć.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.