Co z wynagrodzeniami zarządu spółek od 2022 roku?

Projekt zmian podatkowych w ramach tzw. „Polskiego ładu” przyniósł niespodzianki w zakresie opodatkowania wynagrodzeń członków zarządów spółek z tytułu powołania. Nikt nie spodziewał się, że składka zdrowotna również ma objąć tą formę wypłaty wynagrodzenia.

Obecnie członkowie zarządu podlegają składkom ZUS w sytuacji, gdy ich mandat połączony jest z inną umową stanowiącą tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. z umową o pracę, kontraktem menedżerskim). Zgodnie z projektem ustawy wynagrodzenie członków zarządu będzie podlegało składkom również w sytuacji, gdy mandat członka wynika wyłącznie z uchwały o powołaniu do zarządu.

Projekt ustawy przewiduje nałożenie 9-proc. składki zdrowotnej na osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie powołania. Składka płacona będzie niezależnie od tego, czy członek zarządu ma odrębne ubezpieczenie lub też korzysta z ubezpieczenia przy swoim współmałżonku. Zatem po zmianach przewidzianych w projekcie opodatkowanie zarobków zarządów wzrośnie z 19 do 28 procent i z 32 do 41 proc.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.