SLIM VAT – korekty faktur

SLIM VAT wprowadza całkowite odejście od otrzymania potwierdzenia odebrania korekty przez nabywcę towarów lub usług. Podatnik w przypadku faktur korygujących in minus będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania  i VAT pod warunkiem, że w posiadanej przez niego dokumentacji będzie znajdować się potwierdzenie, że dokonał uzgodnienia ze swoim kontrahentem warunków tej transakcji. Odnosząc się do faktury korygujących in plus uregulowany został moment ich ujęcia. Zgodnie z założeniami SLIM VAT korekta będzie dokonywana na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).  Od 1 stycznia 2021 r. dodano art. 29a ust. 17, zgodnie z którym W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Do końca 2020 r., w sytuacji kiedy  podatnik chciał obniżyć podstawę opodatkowania i VAT, musiał uzyskać potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. Obniżenia dokonywał w okresie rozliczeniowym, w którym  uzyskał potwierdzenie odbioru korekty. Nabywca z kolei dokonywał korekty podatku naliczonego po otrzymaniu faktury korygującej. W sytuacjach, kiedy nabywca nie odbierał korekty korekta możliwa była po udowodnieniu próby jej doręczenia i wykazaniu, że nabywca wie na jakich zasadach przebiegła transakcja. Nie było natomiast przepisu prawnego do końca 2020 r., który wskazywałby na moment ujmowania korekt in plus. Na podstawie orzecznictwa stosowana była praktyka, zgodnie z którą moment ujęcia korekty zależał od jej przyczyny

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.